top of page

ZIEDOT

Jums ir iespēja sēt savas svētību sēklas un ar ziedojumu atbalstīt to, ko darām. 

 

Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs.

/Maleahijas 3:10/

 

Rekvizīti:

Misijas baptistu draudze

Reģ.nr. 40801052091

Swedbank, AS, kods HABALV22

Konta nr. LV90HABA0551037981269

Sunrise over the Wheat Field
bottom of page