ZIEDOT

Jums ir iespēja sēt savas svētību sēklas un ar ziedojumu atbalstīt to, ko darām. 

 

Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs.

/Maleahijas 3:10/

 

Rekvizīti:

Misijas baptistu draudze

Reģ.nr. 40801052091

Swedbank, AS, kods HABALV22

Konta nr. LV90HABA0551037981269

PAR MUMS

Mēs esam draudze, kas seko Kristum, priecājas, pateicas, palīdz un piedzīvo.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
DIEVKALPOJUMS

Svētdienās plkst. 11:00

"Augšistabā" Gaujas ielā 27C, Ādažos

© 2018-2020 by Misijas Draudze