Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. 

/Jāņa 14:12-13/

Kur divi vai trīs sapulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

/Mat. 18:20/

Lūgšana ir saruna ar Dievu. Viņš zina visas mūsu vajadzības pirms mēs tās esam izteikuši. Lūgšana ir pateicība Dievam. Bībelē Jēzus saka, ka visu, ko mēs lūgsim Viņa Vārdā, mums taps dots.

Dažkārt lūgšanas netiek atbildētas uzreiz, dažkārt - nekad...  Dieva prāts ir neizdibināms, bet Viņš vislabāk zina, kas Viņa bērniem ir vajadzīgs.

Droši vari nosūtīt mums savu lūgšanu vajadzību! Tu neesi viens!

 

PAR MUMS

Mēs esam draudze, kas seko Kristum, priecājas, pateicas, palīdz un piedzīvo.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
DIEVKALPOJUMS

Svētdienās plkst. 11:00

"Augšistabā" Gaujas ielā 27C, Ādažos

© 2018-2020 by Misijas Draudze