top of page
35514095_2115362575204524_61521689263954

... lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs. 

/Lūk. 11:10 /

DNS grupas notiek atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Šajās grupās mēs varam vairāk iepazīt cits citu, stiprināt, atbalstīt un, ja vajag, arī pamācīt.

Pašlaik sieviešu grupa satiekas divas reizes mēnesī draudzes telpās un lasa Frensisa un Līsas Čenu grāmatu «Tu un es uz mūžu».

Vīriešu grupa satiekas vienu reizi mēnesī pie Norklanu pirts. Dalības maksa ir 5.50eur un arī būtu labi nest līdzi dažus našķu, ar kuriem dalīties. Šis ir labs laiks atpūsties, ēst, un runāt par dzīvi, izaicinājumiem, un staigāšanu ar Dievu. 

bottom of page