top of page
rawpixel-569615-unsplash.jpg

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.​

/Mat.5:14/

 

Kas ir kalpošana? Tas nozīmē mīlēt citus kā sevi pašu, ieraudzīt, sadzirdēt, palīdzēt, iedrošināt, būt, aizlūgt, mīlestībā pamācīt, iestāties un cīnīties, ja tas ir nepieciešams. Vai tas ir viegli? Kādos brīžos jā, bet lielākoties mums ir vajadzīga Jēzus mīlestība un žēlastība, lai varētu kalpot citiem.

Vēlamies būt par svētību pilsētā, kurā esam, mūsu sirdis visvairāk deg par ģimenēm un bērniem, vēlamies būt par gaismu pilsētas kalnā. Soli pa solim, ar mazām lietām uz lielām uzvarām. 

 

bottom of page