top of page
IMG_4100.jpeg

Lai viņi teic Viņa Vārdu ar stabulēm, lai viņi Viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. 

/Ps.149:3/

Viena no mūsu draudzes centrālajām vērtībām ir kopīga slavēšana caur mūziku. Pienesam slavu Tam Kungam ar savu radošumu un talantiem. Kopā dziedot un slavējot, mēs pagodinām Dievu, pateicamies Viņam, saucam uz Viņu, ieklausāmies tajā, ko Svētais Gars mums saka.

Slavēt Dievu ar dziesmām var ikviens, jo mūsu pārliecība ir, ka Dievam nav svarīgi, cik skaisti Tu dziedi, bet kāda ir Tavas sirds attieksme.

bottom of page