Lai viņi teic Viņa Vārdu ar stabulēm, lai viņi Viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. 

/Ps.149:3/

Viena no mūsu draudzes centrālajām vērtībām ir kopīga slavēšana caur mūziku. Pienesam slavu Tam Kungam ar savu radošumu un talantiem. Kopā dziedot un slavējot, mēs pagodinām Dievu, pateicamies Viņam, saucam uz Viņu, ieklausāmies tajā, ko Svētais Gars mums saka.

Slavēt Dievu ar dziesmām var ikviens, jo mūsu pārliecība ir, ka Dievam nav svarīgi, cik skaisti Tu dziedi, bet kāda ir Tavas sirds attieksme.

PAR MUMS

Mēs esam draudze, kas seko Kristum, priecājas, pateicas, palīdz un piedzīvo.

DIEVKALPOJUMS

Svētdienās, plkst. 10:00

Rīgas gatve 28 b, Ādažos

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by Misijas Draudze. Proudly created with Wix.com