Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.​

/Mat.5:14/

 

Misijas baptistu draudze ir vieta, kur ikviens var tuvāk iepazīt Dievu caur Jēzu Kristu un augt ticībā, būt sadraudzībā ar citiem, meklēt savas dzīves aicinājumu un atklāt kādu dzīvi Dievs mums ir paredzējis. Tā ir vieta, kur ir sarunas par dzīvi, attiecībām un Dievu.
Mūsu vērtības: PRIECĀTIES, PATEIKTIES, PIEDZĪVOT, PALĪDZĒT. 

Vēlamies būt par svētību pilsētai, kurā esam, un tās cilvēkiem, nest prieku, sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī, iepazīstināt ar Bībelē paustajām pamatvērtībām - ticību Dievam, mīlestība uz sevi un tuvāko.
 

DRAUDZES VADĪBA

Kaspars Šterns

Draudzes mācītājs

kaspars.sterns@gmail.com

Tālrunis: +371 26554780

Māris Liepiņš

Draudzes priekšnieks

Māris Liepiņš

maris.liepins@gmail.com

PAR MUMS

Mēs esam draudze, kas seko Kristum, priecājas, pateicas, palīdz un piedzīvo.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
DIEVKALPOJUMS

Svētdienās plkst. 11:00

"Augšistabā" Gaujas ielā 27C, Ādažos

© 2018-2020 by Misijas Draudze