top of page
rawpixel-569615-unsplash.jpg

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.​

/Mat.5:14/

 

Misijas baptistu draudze ir vieta, kur ikviens var tuvāk iepazīt Dievu caur Jēzu Kristu un augt ticībā, būt sadraudzībā ar citiem, meklēt savas dzīves aicinājumu un atklāt kādu dzīvi Dievs mums ir paredzējis. Tā ir vieta, kur ir sarunas par dzīvi, attiecībām un Dievu.
Mūsu vērtības: PRIECĀTIES, PATEIKTIES, PIEDZĪVOT, PALĪDZĒT. 

Vēlamies būt par svētību pilsētai, kurā esam, un tās cilvēkiem, nest prieku, sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī, iepazīstināt ar Bībelē paustajām pamatvērtībām - ticību Dievam, mīlestība uz sevi un tuvāko.
 

DRAUDZES VADĪBA
43066003_10156465537766327_7870050399053

Kaspars Šterns

Draudzes mācītājs

kaspars.sterns@gmail.com

Tālrunis: +371 26554780

42940191_1902734429805307_65988083049929

Māris Liepiņš

Draudzes priekšnieks

Māris Liepiņš

maris.liepins@gmail.com

bottom of page